Optimale Zorg – Dappere Dokters

Optimale Zorg – Dappere Dokters

Op deze site vindt u regionale succesvolle Optimale zorg projecten. Wij nodigen iedereen uit om mee te denken, mee te organiseren en mee te bouwen aan een inspirerend platform voor de 1e en 2e lijn. Laten we met elkaar bouwen aan een zorg die meer inhoud gedreven is dan geld gestuurd. Dat kan alleen maar komen van de professional zelf.

Dapper?

Dapperheid is een deugd. De uitersten van het spectrum zijn lafheid en overmoed. Om optimale in plaats van maximale zorg te leveren hebben we dappere dokters nodig die met de patiënt, met elkaar door de echelons heen, en met zorgverzekeraars en beleidsmakers in gesprek gaan over welke behandeling nu echt iets toevoegt aan het leven van de patiënt.

Persoon van de patiënt centraal

Optimale zorg draait om de gunstigste zorg voor de patiënt waarbij de persoon van de patiënt belangrijker is dan de ziekte. Dappere dokters gaan in gesprek met de patiënt over het kiezen van optimale zorg. Deze dokters hebben aandacht voor de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt bij de besluitvorming over de behandeling maar schuiven hun professionele verantwoordelijkheid daarmee niet van zich af.

Intensieve samenwerking

Dappere dokters zorgen voor een intensieve samenwerking tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners om te komen tot optimale zorg. Hierdoor komen keuzevrijheid voor de patiënt en kwaliteit van zorg samen, zich uitend in patiëntgerichtheid, effectiviteit, veiligheid én doelmatigheid.

Reflectie en feedback

Een dappere dokter durft kritisch naar zijn eigen persoonlijke functioneren te kijken, naar de standpunten en handelwijzen van zijn beroepsgroep en naar de maatschappelijke verantwoordelijkheden van alle artsen. Een dappere dokter laat zich aanspreken op zijn professionaliteit en durft anderen aan te spreken op hun professionaliteit.

Dappere Dokter bokaal - kunstenaar Rene Kleinveld

Nieuws

Dokters werkzaam in de dagelijkse patiëntenzorg, willen graag met de volks-vertegenwoordigers in de Eerste en Tweede Kamer een
rondetafelgesprek voeren zodat zij direct van de werkvloer horen welke problemen nu opgelost moeten en ook kunnen worden.

Datum: 10 juni 2020