Dokteren in tijden van Corona

Dokters aan zet in tijden van corona: accepteren, normaliseren, innoveren

Naar aanleiding van ervaringen tijdens de Covid-19 crisis zijn in een aantal regio’s huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderenzorg en GGD artsen gestart met het organiseren van werkconferenties. Met als doel vanuit het gedachtegoed van Optimale Zorg – Dappere Dokters ervaringen uit te wisselen en concrete en structurele aanbevelingen te doen, op het gebied van medische hulp en onderlinge samenwerking.

Het is van groot belang om de huidige aanpak en dilemma’s in de regionale medische zorg positief-kritisch tegen het licht houden. En samen op zoek te gaan naar concrete aanbevelingen om de zorg in de directe werkomgeving te optimaliseren. Hoe houden we in deze pandemie de brede patiëntenzorg in zijn totaliteit overeind? Waar liggen de prioriteiten, wat doen we niet meer, welke positieve ervaringen vanuit de crisis houden we zeker vast, welke innovaties moeten versneld ingevoerd worden?

Zo wordt regionaal een constructieve bijdrage geleverd aan het behouden en tegelijk optimaliseren en innoveren van de medische zorg tijdens én na de coronacrisis. Waarbij de zorg voor Covid-19 patiënten zoveel mogelijk wordt beschouwd als een normaal onderdeel van de 1e en 2e lijns-zorg. En de noodzakelijke reguliere zorg -zeker voor kwetsbare personen- niet opnieuw in de verdrukking komt, met behoud van passende maatregelen om veilige zorg te kunnen bieden.

Logo KPMG

De KNMG ondersteunt lokale initiatieven voor online werkconferenties, werkvormen, draaiboek en technische ondersteuning zijn beschikbaar. Eind 2020 en begin 2021 zijn er al 7 werkconferenties gepland in Haarlem, Utrecht en Amsterdam.

Dappere Dokter bokaal - kunstenaar Rene Kleinveld

Online Werkconferenties

Kies de regio waarin je werkt:
Amsterdam
Utrecht

Momenteel geen Werkconferenties beschikbaar in regio

Zuid-Kennemerland/ Haarlemmermeer