Dokteren in tijden van Corona

Aanmelding Werkconferentie
Regio Zuid-Kennemerland Haarlemmermeer


  woensdag 25 novemberdonderdag 3 december

  Ja, ik stem hiermee in

  Ja, ik geef mijn toestemming hiervoor
  Disclaimer
  * Ik ben bereid binnen dit project mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek:
  In het kader van dit project zullen (medisch-onderwijskundig) onderzoekers van het UMC-Utrecht onderzoek doen naar de wijze waarop multidisciplinaire gespreksgroepen met zorgprofessionals bijdragen aan onderling begrip en het komen tot gezamenlijk gedragen aanbevelingen. Met dit onderzoek willen we meer zicht krijgen op de manier waarop dergelijke bijeenkomsten verlopen, specifiek hoe het boven tafel krijgen van tegenstellingen of spanningsvelden bijdraagt aan een gezamenlijk leerproces. Het is de bedoeling om de resultaten uiteindelijk te publiceren.
  ** Ik geef toestemming voor audio/video-opname van de zoom sessie van de werkconferentie ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek:
  De opnames zullen worden geanalyseerd en uitgewerkt door de onderzoekers van het UMC Utrecht. Alle gegevens worden opgeslagen op volgens wettelijke normen beveiligde servers. De onderzoeksgegevens (opnames en transcripties) worden gedurende een termijn van 10 jaar bewaard en daarna vernietigd. Dit heeft te maken met richtlijnen ter controle van de wetenschappelijke integriteit van het onderzoek. De onderzoekers dragen er zorg voor dat gegevens en informatie niet naar een persoon te herleiden zijn. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. Om de privacy risico’s maximaal te beperken neemt de verantwoordelijk onderzoeker en de universiteit de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

  Dappere Dokter bokaal - kunstenaar Rene Kleinveld