Dit zijn de regio's waar Dappere Dokters nieuwe initiatieven ontplooien om de zorg te optimaliseren

In onderstaande regio’s hebben dokters uit de eerste en tweede lijn de koppen bij elkaar gestoken, en zijn begonnen met het organiseren van bijeenkomsten voor en met hun collega’s. Op welke wijze en hoe frequent kan verschillen. De bijeenkomsten worden als inspirerend en energie-gevend ervaren. Ze leiden soms tot snelle resultaten en nieuwe afspraken, soms tot projecten die enige tijd kosten om uitgewerkt te worden. Maar altijd leiden ze tot optimalere zorg waar patiënt én dokter blij mee kunnen zijn.

Groningen

Hoe zorg je als dokter om samen met de patiënt de regie te houden op goede zorg?

Hoe houden we medische zorg bereikbaar voor iedereen, een leven lang? Wat is de meest effectieve strategie om het optreden van een depressie na een hartinfarct te voorkomen? Hoe gaan we om met de ziektelast (en kostenlast!) van overgewicht en diabetes mellitus? Hoe ziet zorg op maat eruit voor de groeiende groep ouderen? Hoe kan klinisch onderzoek bijdragen aan richtlijnen en protocollen? Hoe houden we de zorg persoonlijk en op het individu gericht ondanks richtlijnen en protocollen?

In deze community betrekken we het persoonlijke verhaal van de patiënt bij het vergaren van kennis over ziekten en gezondheid. We onderzoeken wat dit verhaal kan betekenen voor het leveren van kwalitatief goede medische zorg. Een geneeskunde die zich kenmerkt door continuïteit, effectiviteit, tijdigheid, veiligheid en betaalbaarheid, kortom duurzame zorg, staat centraal. Hiermee is deze community sterk gericht op de wijze waarop na 2025 de gezondheidszorg vorm krijgt. Dus wil je meedenken over de toekomst van deze zorg en jouw rol daarin, kies dan voor deze verdieping. In deze community is de voertaal Nederlands.

Studentprofiel
Verantwoordelijkheid en de regie durven nemen, helder kunnen denken en samen met andere zorgverleners de patiënt centraal stellen, dat is waar het om gaat binnen de learning community Duurzame Zorg. Ben jij bereid om een vaak langdurige relatie aan te gaan met je patiënten, kan je teamgericht werken en heb je een gezonde dosis relativerende humor? Dan kan de community Duurzame Zorg jou ondersteunen in je ontwikkeling tot een dappere dokter.

Verantwoordelijkheid en de regie durven nemen, helder kunnen denken en samen met andere zorgverleners de patiënt centraal stellen, dat is waar het om gaat binnen de learning community Duurzame Zorg. Ben jij bereid om een vaak langdurige relatie aan te gaan met je patiënten, kan je teamgericht werken en heb je een gezonde dosis relativerende humor? Dan kan de community Duurzame Zorg jou ondersteunen in je ontwikkeling tot dokter.

Hierbij de link naar de learning community Duurzame Zorg van het Bachelor programma Geneeskunde aan de RUG.

Videos